Hình xăm Tào Tháo

Thực hiện trong 100 giờ. 

Tuy không phải là hình Tào Tháo đầu tiên nhưng là tác phẩm duy nhất tả nhân vật Tào Tháo trên phim. Diễn viên Trần Kiến Ân

Scroll to Top